Vinter / vår år 3.

Under vintern blir jag tilldelad en arbetsuppgift. Jag skulle administrera vissa saker i vår utvecklingsmiljö. Tidigare hade konsult Asta denna arbetsuppgift. Jag såg fram emot detta. Det kändes som om jag fick ett förtroende. En person från en annan avdelning gav mig en snabbgenomgång om vad det hela gick ut på.

Ett par, tre månader senare får jag reda på att konsult Asta har utfört en del av det som jag trodde var mina arbetsuppgifter. Ingen hade sagt att jag inte skulle utföra arbetsuppgiften. Jag hade inte fått några påpekanden om mitt sätt sköta arbetsuppgiften.
Jag berättar det för Johanna. En tid senare talar Johanna om för mig "att Bror kanske tog ifrån dig arbetsuppgiften utan att säga det till dig". Varken min närmsta chef Bror eller min arbetsledare Lars tog någonsin upp saken med mig.

Web
Analytics Made Easy - StatCounter