Byte av avdelning

Jag bytte avdelning och arbetsort i maj. Chefen Bror ville inte släppa mig på direkten så officiellt var jag utlånad till min nya avdelning från mitten av maj till 1:a oktober detta år. Chefen Bror och min nya chef Karin gjorde en slags uppdelning under utlåningstiden. Bror var personalansvarig och chefen Karin ansvarig för mina arbetsuppgifter. Facklig person Petra tyckte att det var bättre om jag bytte helt och hållet och att jag kom bort från Bror. Det blev inte som Petra ville.

Upplysning

Petra berättade för mig att hon sagt till Bror "att om MobbadsNamn faller i genom så skulle hon hålla Bror personligen ansvarig för det". Denna upplysning kom i samband med att jag skulle byta avdelning. Det vill säga i april / maj år år 3.
Samtidigt fick jag rådet att glömma mina före detta arbetskamrater. Petra sa att jag inte ens skulle tänka på dem.

En till

Petra ringde mig på min nya avdelning under slutet av sommaren eller början av hösten år 3 och sa: "Bror är dålig ledare. Vi får se vad som händer".

Ännu fler upplysningar

Under början av hösten år 3, efter En till, berättar facklig Petra för mig:

Dessutom undrade Petra hur jag kom in i det här.
Vad "det här" är, hur jag skulle vara inblandat i "det här" samt vad i hela världen polisen hade med "det här " att göra har jag aldrig fått reda på. Det hela var och är ytterst obehagligt.

Om någon läser detta och känner till om "det här" finns eller har funnits, vad "det här" är samt min respektive polisens eventuella roller i "det här" så är jag ytterst tacksam. .

Fler upplysningar, tips och varningar

Web
Analytics Made Easy - StatCounter